ISSN 2312-5160

online ISSN 2786-4502

IN ENGLISH
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ - УКРАЇНСЬКОЮ

Visit our Facebook-page

Visit our Facebook-page

Індексується у

Index Copernicus
Google Scolar
Maksymovych Scientific Library
Vernadsky National Library of Ukraine

Редакційна політика

Загальні вимоги до публікацій

Журнал публікує оригінальні, закінчені дослідження у галузі масової комунікації, у т.ч. праці з теорії та історії соціальних комунікацій; прикладних соціальнокомунікаційних технологій; теорії та історії журналістики; теорії та історії видавничої справи та редагування; соціальної інформатики; документознавства, архівознавства; книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, у яких присутній масовокомунікаційний аспект аналізу.

Також журнал друкує рецензії на книги в галузі масової комунікації, що вийшли друком протягом останніх двох років.

Мови публікацій: українська, англійська.

Авторські права

Подання рукопису до редакції «Актуальних питань масової комунікації» передбачає згоду автора/авторів на публікацію матеріалу в друкованій та електронній версіях даного видання, на передачу журналу відповідних авторських прав. Автор/автори гарантують, що поданий рукопис не порушує авторських чи інших прав будь-якої іншої сторони.

Після того, як рукопис статті затверджено до друку головним редактором, стаття передається на виробництво організації, що здійснюватиме друк. Для цього кожен автор чи співавтор затвердженої статті укладає договір із поліграфічною організацією, здійснює проплату послуг у межах 600 грн. Наголошуємо, що ця оплата не впливає на рішення головного редактора приймати чи не приймати статтю до друку, оскільки пред’являється авторам виключно після рішення про затвердження до друку.

Запрошуємо авторів надсилати свої статті в електронному вигляді на електронну адресу comstudies@ukr.net. Чекаємо з нетерпінням на Ваші дослідження!