ISSN 2312-5160

online ISSN 2786-4502

IN ENGLISH
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ - УКРАЇНСЬКОЮ

Visit our Facebook-page

Visit our Facebook-page

Indexed in

Index Copernicus
Google Scolar
Maksymovych Scientific Library
Vernadsky National Library of Ukraine

Звернення головного редактора до авторів

Шановні дослідники масової комунікації!

Настійно просимо вас надсилати до нас тексти, які відповідають вимогам наукової статті, що відображає результати проведених вами досліджень. Звертаємо увагу, що існують елементарні вимоги до структури статті та її змісту, через недотримання яких ми змушені відмовляти вам у розгляді тексту.

Як приклад наукової статті ми подаємо текст іранського дослідника, надрукований у скопусівському виданні відкритого доступу. Колись Тарас Шевченко застерігав:

Колись будем

І по-своєму глаголать,

Як німець покаже…

А тут не німець, а іранець!

Чому ця стаття? Ми випадково звернули увагу на неї через особливість теми, простоту, невеликий обсяг, елементарний, але правильний підхід до викладу. Це не ідеальний зразок викладу, але якщо ми навчимося хоч так писати наукові статті, то вже буде добре! Ми уявили, якби написав статтю наш середньостатистичний автор? Вдався б до переказу типових похоронних оголошень, у кращому разі до поділу їх на групи, при цьому забувши вказати, скільки тих оголошень проаналізовано, звідки їх взято і т.д.

Просимо не звертати уваги на мову та письмо, бо ми переклали її Google-перекладачем та не редагували через брак часу (і це зараз немає ніякого значення). Зверніть увагу на структуру статті, а особливо на розділ 3 Методологія. Левова частка тексту – це і є опис методології дослідження, а не два абзаци, які методи використано. Звичайно, щоб так описати методологію, то треба провести реальне дослідження. А хіба наукова стаття має бути про щось інше, а не про наукове дослідження? Опис методології – це не перелік методів, а розповідь про те, як ви проводили дослідження, як чином добували дані, як їх описували тощо.

Огляд літератури зроблено дуже загально, майже без цитувань. У методологічній частині теж є посилання на літературу, але в тому випадку, коли мова йде про техніку дослідження, методи, підходи.

Розділ 4 Результати та обговорення – це як підсумок результатів, їх узагальнена подача.

Шановні автори, дуже просимо дотримуватися цієї логіки написання статей. І надсилайте нам, і надсилайте, а ми будемо рецензувати і друкувати! Успіхів вам!

Дослідження жанрових особливостей похоронних

оголошень: погляд людей у ​​соціальних комунікаціях у фокусі

Алі Реза Джаліліфар ª, Масуд Варнасеріᵇ , *, Сохейл Сайдіан c , Саїд Хазайе d

a, b, c, d Університет Шахіда Чамрана в Ахвавзі, Іран

Анотація

Жанри, по суті, визначені з точки зору використання мови в умовних комунікативних умовах (Bathia, 1997). Взагалі кажучи, похоронні церемонії, як тип комунікативної обстановки, складаються з основних комунікативних подій, таких як як епітети, данини, збитки, некрологи та оголошення про похорони (ПО) (Moses & Morelli, 2004). Залежно від переїзду структури, ПО, як жанр, можуть виявляти вплив мови на соціальне спілкування та норми. Це дослідження було проведено щодо Іранських ПО, щоб побачити, чи мають приховані соціокультурні відносини якийсь суттєвий вплив на мову. У цьому дослідженні проаналізовано ПО щоб побачити, як на них розглядало суспільство, в якому їх використовували, і як ці судження можуть вплинути на взаємодію між траурною родиною та рештою суспільства. Застосовуючи риторичний підхід Свейса (1990), у дослідженні було обстежено півсотні оголошення про похорони з різних етнічних груп Ірану. Аналіз результатів виявив дев’ять структур переміщення, п’ять з яких були подібними за етнічними ознаками. Такі результати вказують на потенційну взаємодію між ознаками ПО та набором соціально-культурні норми.

© 2014 Джаліліфар, Варнасері, Сайдіан та Хазайе. Опубліковано Elsevier Ltd.

Відбір та рецензування під керівництвом Урмійського університету, Іран.

Ключові слова: оголошення про похорони; Жанровий аналіз; Судження

 1. Вступ

Смерть – неминучий аспект людського життя. Цей аспект має специфічні соціокультурні особливості, які не тільки впливати на особисте життя, але також мають велике соціальне значення. Однією з таких взаємодій є випадок похорони. На думку Арнольда ван Геннепа (1909), похорони є певним чином обрядом; події, що відзначають a перехід людини від одного статусу до іншого, що описує життєвий цикл кожної людини.

* Відповідний автор.

Адреса електронної пошти: Mardavij1387@gmail.com

© 2014 Автори. Опубліковано Elsevier Ltd.

Відбір та рецензування під керівництвом Урмійського університету, Іран.

Відкритий доступ під Ліцензія CC BY-NC-ND.

Відкритий доступ під Ліцензія CC BY-NC-ND.

Сторінка 2

748

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

Цей ритуал, яким би практичним та загальним він не був, відіграє істотну роль щодо духовних аспектів культури. Похорони допомагають людству скоритися смертності. Вони готують нас до життя після втрати коханої людини. Тепер дослідження, основна увага приділяється оголошенням про похорони або некрологам. Кемпбелл (1971) вважає, що некрологи містять мінімальна інформація, включаючи ім’я померлого, дату народження, місце проживання, дату смерті та інколи причина смерті. Він вважає, що некрологи та ПО пишуть експертні видавці, тому всі вони дещо дотримуються подібні візерунки. З іншого боку, Фернандес (2006) стверджує, що слово некролог є загальновживаним евфемістичним словом для смерті, і це стосується повідомлення про смерть, зокрема в газеті, яка зазвичай містить короткий запис біографічний нарис покійного. Він розрізнив інформативні та некрологи. А інформаційний некролог має на меті надати такі деталі, як інформація про померлу особу, а також місце та час похорону. Мова інформаційних некрологів вільна від особистих намірів і думок; це кліше. На некролог, написаний загиблими, можуть відповісти емоції та панегірик. Іноді це стверджує як життя і суспільство були жорстокими до померлого. Як можна зрозуміти; дискурс у цьому виді некрологу або ПО є особливим видом. Ми розглянемо останній тип ЗП.

Наше дослідження частково керується попередніми теоріями та емпіричними доказами (Fernandez, 2006; Campbell 1971; Marzol, 2004; Аль-Алі, 2005; Гарольд, 2009) і частково пояснюючий характер, оскільки досліджень проведено порівняно мало на цю тему в іранському контексті. Для цього виділяються наступні питання:

 1. Які риторичні закономірності характеризують жанр ПО?
 2. Які лінгвістичні засоби використовуються у ПО щодо соціальної взаємодії та суджень людей?
 3. Огляд літератури

Останні 30 років стали свідками різкої реконцептуалізації жанру та його ролі у виробництві та інтерпретація текстів та культур. Цю переформулювання великою мірою очолили вчені-лінгвісти, спілкування, а нещодавно – риторики та композиції (Bathia, 1998; Halliday, 1984; Kress, Уейлз (1990) визначає жанр як особливі форми дискурсу зі спільною „структурою, стилем, змістом та передбачувана аудиторія ”, які використовуються конкретною дискурсовою спільнотою для досягнення певних комунікативних цілей через “соціально-риторичну” діяльність над письмом (с. 8–10). Пізніше, Swales (2004) описує “сузір’я жанрів” у формах ієрархій, ланцюжків, наборів та мереж, наголошуючи на необхідності розглядати жанри як „мережі змінної розподілені стратегічні ресурси »(с. 13–31). Хайленд (2004) обговорює важливість жанрових підходів до навчання Письмо L2, підкреслюючи роль мови в письмовому спілкуванні . Як широко досліджуваний жанр, як і раніше були розглянуті з різних точок зору в Гані, Йорданії, Англії та США, в арабській обстановці, для Наприклад, (Al-Khatib, 2005), зосереджуючись на визначенні структури письмових повідомлень (Bonus, 2002), лінгвістична пристроїв (Fernandez, 2006) та аналіз некрологів (Watson 2008; Harold 2009) відповідно. Здається, що некрологи або ПО, загалом, є спільною рисою серед усіх людських суспільств, незважаючи на варіації їхніх мови, релігії, раси та середовища життя. Аль-Алі (2005) проаналізував ПО в арабській обстановці, і він описав дев’ять ходів в аналізованих некрологах. Уотсон (2008) представив чотири кроки для некрологів. Перший хід складається з імені та віку померлого, а також часу та місця його смерті. Другий хід містить біографія загиблого; третій крок – це список родичів загиблого, а четвертий – додаткова інформація, яка включає адресу, на яку можна надсилати співчуття та пожертви. Гарольд в ел. (2009) представляє п’ять кроків у написанні некрологу: оголошення, біографічна інформація, інформація про тих, хто вижив, запланована церемонія та панахиди. З іншого боку, Фернандес (2006), що працює над мовними пристроями в Росії 257 Вікторіанські некрологи, орієнтовані на образну мову, гіперболічну мову, позитивно навантажені слова, негативно завантажені слова та пом’якшувальні вислови пробачення. Таким чином, дослідник визнав необхідним дослідити загальний структура ПО перською мовою шляхом прийняття евристичного підходу до вивчення ПО. Ми описали загальну структуру ПО з точки зору ходів і кроків, беручи погляд на жанр Суельса як теоретичну основу для дослідження.

3 Методологія

3.1 Джерела даних та збір даних

Дані для цього дослідження були зібрані з двох джерел: нещодавні похоронні церемонії по всій країні та

Сторінка 3

749

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

різні друкарні, що видавали ПО. Корпус цього дослідження включає 50ПОs, які були кодифікований з ПО1 у ПО50. Перевіривши зібрані ПО, було виявлено, що вони були змінені та оновлюється щодня на основі ідей та переконань людей. Дані складалися загалом з 12; 222 слова. Середній коефіцієнт ПО мав довжину 245 слів, найдовше містило 565 слів і найкоротше – 190 слів. У нашому аналізі ми зосередилися на два аспекти, які вважалися найбільш важливими:

 1. Схематична структура (як детальний кількісний аналіз цілого корпусу, так і якісний було проведено аналіз двох ПО).
 2. Мовні особливості, зокрема, як реалізовувався міжособистісний вимір спілкування.

3.2 Аналіз даних

Було зосереджено на таких мовних характеристиках, як структура фраз і речень текстів та дискурсу. Також була розглянута проблема структурних варіантів із майже еквівалентними значеннями (наприклад, рух частинок, як у “взяти книгу” проти “забрати книгу”). Інша частина дослідження мовних структур виходить за рамки речення , зосереджуючись на більших частинах, таких як розширені послідовності висловлювань чи речень, і на те, як ці “тексти” побудовані та організовані систематично. Swales пропонує модель CARS для аналізу ходів, які згодом він переглянув у 2004 році. Вивчав внутрішню організацію текстів; тобто вивчення мовної структури за її межами речення в окремих текстах. Дослідження такого характеру, як правило, були якісними і базувались на детальному аналізі невелика кількість (часто менше п’яти) текстів. Ці дослідження, як правило, зосереджуються на внутрішній структурі кількох текстів з одного жанру, наприклад з дослідницьких статей. Щоб визначити дискурсові одиниці, слід розглянути весь текст. Тому аналіз ходів (Swales, 1981, 1990, 2004) на сьогоднішній день є найпоширенішим прикладом аналізу на жанровому рівні.

Аналіз руху був розроблений як підхід зверху вниз (де основна увага приділяється змісту та ідеям) проаналізувати дискурсну структуру текстів. Текст описується як послідовність “ходів”, де кожен хід являє собою розтягування тексту, що виконує певну комунікативну (тобто семантичну) функцію. Аналіз починається з розробка аналітичної основи, виявлення та опис типів ходів, які можуть траплятися в цьому жанрі. Це функціональні / комунікативні відмінності, які типи переміщення можуть служити в цільовому жанрі.

Небагато досліджень намагалися поєднати ці дві перспективи дослідження. З одного боку, більшість корпусів основані дослідження були зосереджені на кількісному розподілі лексичних та граматичних особливостей. З іншої сторони, більшість якісних аналізів дискурсу зосереджені на аналізі дискурсних моделей у кількох текстах з одного жанру, але вони не надали інструментів для емпіричного аналізу, які можуть бути застосовані у великих масштабах у цілому ряді тексти або жанри. Кван (2006) пропонує корисний вступ до функціонально-семантичних методів, що використовуються для ідентифікації дискурс рухається. Замість того, щоб покладатися на лінгвістичні критерії, функціональний підхід до аналізу тексту вимагає когнітивного судження при визначенні наміру тексту та текстових кордонів (Bhatia, 1993a; Partridge, 1994). Це підхід відповідає теоретичному визначенню переїзду; тобто кожен крок має місцеву мету і сприяє загальна риторична мета тексту. По-перше, для того, щоб визначити категорії переміщення для жанру, важливо зрозуміти загальну риторичну мету текстів у жанрі. Другий крок – це подивитися функція кожного текстового сегмента і оцінити те , що його локальна мета. Категорії переміщення повинні бути відмінними. Перед появою чітких категорій необхідні численні читання та роздуми над текстами. Третій крок – шукати будь-які загальні функціональні та / або семантичні теми, представлені різними визначеними сегментами тексту, особливо ті, що знаходяться у відносній близькості один від одного або часто трапляються приблизно в одному місці в різні тексти, що представляють жанр. Потім ці функціонально-семантичні теми можна згрупувати, відображаючи різні кроки (або стратегії ) більш широкого типу ходу, причому кожен хід має свою функціонально-семантичну внесок у загальну риторичну мету тексту.

Для досягнення узагальнених корпусних описів дискурсних структур з комунікативними або функціональні цілі як вихідна точка аналізу, Biber et al. (2007) окреслюють сім основних аналітичних кроків, які необхідно дотримуватися, як показано в таблиці 1.

Сторінка 4

750

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

Таблиця 1. Підхід BCU: аналіз організації дискурсу на основі корпусу

___________________________________________________________________________________________________________

Необхідні етапи аналізу                                                   Реалізація в цьому підході

___________________________________________________________________________________________________________

Комунікативна / функціональна категорії                  Розробити аналітичну основу: визначити набір можливих функціональних можливостей типи дискурсних одиниць; тобто основні комунікативні функції, які дискурсові одиниці можуть служити в корпусі тексту

Сегментація                                                                                      Розділіть кожен текст на дискурсові одиниці (застосовуючи аналітичнийз кроку 1)

Класифікація                                                                                    Визначте функціональний тип кожної дискурсивної одиниці в кожному тексті корпус (із застосуванням аналітичної основи з кроку 1)

Лінгвістичний аналіз кожної одиниці                           Аналіз лексичних / граматичних характеристик кожної дискурсної

в кожному тексті корпусу

Лінгвістичний опис категорії дискурсу                       Опишіть типові мовні характеристики кожної функціональної категорії, на основі аналізу всіх дискурсних одиниць певного функціонального типу в корпусі тексту

Структура тексту                                                                            Аналіз повних текстів як послідовності дискурсних одиниць, що переміщуються між собою різні функціональні типи

Організаційний дискурс тенденції                                               Опишіть загальні закономірності організації дискурсу в усіх текстах в корпус

__________________________________________________________________________________________________________

Адаптовано за Biber et al. (2007)

Використовуючи наведені вище кроки як основу для аналізу ПО, було використано два кодери для сегментації текстів рухається; оскільки кодери прагнули зрозуміти функціональну семантику текстових сегментів, було здійснено кодування вручну. Початкові аналізи обговорювались та допрацьовувались до досягнення згоди щодо функціональних та семантичні цілі текстових сегментів, в результаті чого формується протокол особливостей руху та кроку для нашого жанру, з чітко вираженими визначені цілі та приклади.

Для аналізу ходів на основі корпусу цей протокол кодування застосовувався до повного набору текстів. Інтер-оцінювач перевірялася надійність, щоб підтвердити наявність домовленості щодо того, які типи переміщення є і як вони реалізуються

за сегментами тексту.

3.3.1 Застосування до дослідження ПО

Визначити загальні риторичні цілі ПО в корпусі було досить просто: панегірик, інформування читач про соціальний статус померлого, декларуючи соціальний статус своїх / тих , хто вижив , та просячи про це люди молитися за померлого. Визначення конкретних типів ходів було більш складним завданням, оскільки вимагало читання всі ПО ретельно і відстежуючи те, що письменники намагалися зробити риторично. У цьому дослідженні чіткі текстові поділи в різних частинах ПО, а саме використання меж розділів, абзацу підрозділи та підзаголовки служили текстовими позначками для розпізнавання руху. Оскільки рухи служили риторичним цілям, введення нових тем (приклад 1) та лексичних посилань (приклад 2) для ідентифікації ходів, семантичних та використовувались функціональні критерії:

(1) Zemnan majles exatm da ruze panjshanbe movarrexe 15/12/1390 bargozar migardad.

(2) Ba nahayate tasof va tasore faravan dargozashte pedari mehrban shad ravan Iraj-e qaderi ra be etela

miresanad.

Перевіряючи набір даних, було помічено, що ПО складалися з дев’яти ходів: відкриття, бетон опис, що виражає горе, прямий або непрямий опис померлих, інформування та звітування, введення померлого, похорони, запрошення та список імен.

Другий етап аналізу полягав у аналізі мовних засобів у кожному кроці. Мета Лінгвістичні засоби в ПО – це в основному похвала померлого та підкреслення соціального статусу його / її сім’ї та

Сторінка 5

751

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

переконати читачів прийняти соціальне становище померлого та його / її вижилих. Зрештою, як Фаулер (2002) припускає, що некрологи можуть «допомогти пояснити інерцію – безперервну репродуктивну реконструкцію – соціальних структур (с. 37) ”.

В Ірані ПО в основному служать соціальним цілям середовища, за допомогою якого сім’я може продемонструвати своє місце в суспільстві. Проводилася демонстрація соціального престижу або особистих якостей померлого за допомогою широкого кола мовних засобів, які можна прокоментувати наступним чином: образна мова, гіперболічна мови та позитивні / негативні навантаження слів. Використовуючи всебічний, суворий і стійкий аналіз даних, дослідницька група визначила структуру з дев’яти ходів:

Хід 1- Відкриття

Перший хід жанру ПО представлений як відправна точка для мовної події. Цей тип руху здається бути специфічним для іранського контексту та деяких країн Близького Сходу (Аль-Хатиб, 2005 та Аль-Алі, 2005). Завдяки аналізу першого ходу нашого корпусу було виявлено три етапи. Першим кроком було використання a вірш Корану: ‘وھﯽﻗﺎﺑﻟا ‘(howalbaghi), що перекладається як’ той, хто безсмертний ‘, що базується на релігійному вірування людей. Використовується арабська форма, а не перекладена, оскільки вони вважають, що це може принести користь померлого в потойбічному світі. Другий крок – використання перської декларації: ‘ مﯾدرﮔ ﯽﻣ زﺎﺑ وا ىوﺳﺑ و مﯾﯾوا زا ‘ (azoimva be soy oo bazmigardim), що перекладається як “Усі ми від нього, і до нього ми повернемося”. Це стосується смерті визначаючи це як природну і неминучу частину життя, одночасно застерігаючи живих. Цю мову можна розглядати як a Тип механізму психологічного захисту впорається зі смутком. Третій крок – застосування імені шиїта лідери , такі як імам Алі, Імам Хусейн і т.д. « نیسحلا اللهادبع ابا ای» (я аба abdela аль-Хоссейн), грубо переводячи “О Аба Абдела Аль-Хоссейн”. Мова відображає думку про те, що імам вступиться після смерті. Цей хід відображає релігійне походження та вірування померлого. Мати тверді релігійні переконання важливо в Іранське суспільство. Тип мови, який використовується, є важливим щодо того, як було враховано табу смерті концептуальні метафори, що слідують рамкам теорії концептуальної метафори, запропонованої Лакоффом і Джонсона, в якому смерть відображається як бажана подія під впливом релігійних вірувань. З іншої сторони, пом’якшення смутку смерті для тих, хто вижив померлих викликає занепокоєння.

Хід 2 – Представлення конкретного опису

Другий хід ПО є метафункціональним. Здійснено спробу представити конкретний опис померлий. Варто зазначити, що в деяких ТЗ ця частина не використовується. Цей крок складається з двох етапів: один – це група ПО з фотографією померлих, в основному використовується для чоловіків, а інший – список ПО, в основному використовується для жінки. На цей крок у ПО глибоко впливають релігійні ідеї та судження; звичайно, в деяких областях сьогодні використовується фотографія самок, але це дуже рідко.

Хід 3- Опис горя

Третій хід розповідає про нещастя померлого та про вижилих родичів та друзів. Цінність своєї зовнішності, братів і сестер у бідності їхньої відсутності також може бути зазначена в цьому кроці. Це Цей крок містить три кроки: персидський вірш, уривок з Корану та цитати, зроблені святим вождем:

(3) Pedar dar sog to delhaye ma migeryad sarapa hamcho shami bi nafas migeryad.

Ми плачемо у вашу відсутність, як безперервний і повільний плач свічки

(4) tabal bezan, bezan ke nabod shodam bar tar ghroobe zendegi pod shodam

Барабанщик бив, бив з тих пір, це я, що знищив на заході життя і став дулом руки смерті в’язані.

Спроба спонукати читача звернути його увагу на чесноти померлого, некролога схильний звертатися до негативно навантажених слів, щоб замінити слова смерть або смерть . Наприклад, слова відсутність, плач, знищення, захід сонця у наведеному прикладі чітко зображують це лихо. А в другому – некролог вибирає альтернативи поняттям смерті та смерті на основі концептуальної категоризації, в якій смерть розглядається як жорстокий і руйнівний ворог, який може призвести до загибелі. Мова цього кроку може розглядатися як непряма спроба повідомити читачеві, що померлим був батько, мати, молодий хлопчик чи молода дівчина. Це

Сторінка 6

752

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

функція виконується разом з почуттям співчуття, іноді містить моральні поради чи релігійні вчення. Це – це психологічна особливість, яку некролог констатує опосередковано, ввічливо починаючи з порад.

(5) Modar az mehr o vafa dard seresht name madar ra be zar bayad nevesht in sokhan az

paghambar як zirpaye madaran bashad behesht.

Матері по своїй суті добрі та віддані. Їх імена повинні бути написані золотом, як святий пророк каже “небо знаходиться під ногами матерів ».

Мова ПО демонструє багате різноманіття евфемістичних та концептуальних асоціацій, спрямованих на ухилення мовні табу, пов’язані зі смертю, а також випадкове вживання позитивно навантажених слів. Через вибір слів, письменник ПО висловлює судження, і його використання лексичних предметів з емоційним змістом чітко виявляє суть його судження є. Іншими словами, тенденція вдаватися до позитивно завантажених слів ілюструє намір письменника ПО робити компліменти померлому, показуючи його соціальний статус чи особисті чесноти.

Хід 4- Опис померлого

Цей крок включає вірш чи твір, опосередковано описуючий померлого. Наступним кроком є ​​вірш або порожній вірш безпосередньо про померлого. На цьому кроці використовується ім’я загиблої людини. Використані мовні засоби можуть бути різними; більшість ПО наповнені образною мовою. Соціокультурний сентименталізація людської смертності дає благодатні підстави для використання метафоричної, евфемістичної мови осмислити і вербалізувати табу смерті:

(6) Сотоні бешкаст о кахи фору ріхт. Az raftane to ghyamat bar pa shod. Будьте сан каботарі khaste va ranj keshideh par keshid va raft.

Колона була розбита і палац зійшов. з вашим пішов настає кінець світу. вона летить, як хворобливий голуб.

Особисті якості померлих гіперболічно перебільшені у ПО:

دوﺑ نﺎﮕﻧﺷﺗ ىﺎﻘﺳ ﮫﮐ ﯽﺳﮐ .دﯾوﮕﻣ ناذا تﺷﮭﺑ رد.تﺷاد ار ادﺻ نﯾرﺗ نﯾﺷﻧﻟد.مﯾوﻧﺷ ﯽﻣﻧ ار شﻧﯾﺷﻧﻟد ناذا ﮓﻧﺎﺑ رﮕﯾد ﺳ .تﺳا تﺷﮭﺑ ﯽﻗﺎ

(7) Digar baange azaane delaneshinash ra nemishenavim. Delneshintarin seda ra daasht. Дар

behesht azaan migoyad .kasike saghaay teshnegaan bood saaghi behesht ast.

Відтепер його ізаан ніколи не почутимуть. У нього найприємніший голос. Він закликає до молитви в Едемському саду. Той, хто був водоносом для людей, тепер знову є водоносом у раю.

Суб’єктивність повідомлень про смерть можна побачити з позитивно навантажених слів, що використовуються у ПО:

(8) Остад Макванді седає гармі даш, хануз танін андаз дар гошеман буде ва аз ханджаре шгерданаш шенідех мішавад, хаме оора – даштенд.

Остад Макванді мав привітний голос. Це відчувається в голосі його дешифраторів. Кожен іноді любить його позитивна мова переходить до негативно завантажених слів, таких як;

Хід 5- Інформування

Інформування людей про похоронну церемонію базується на кроках, пов’язаних із поховальними формальностями. Ці формальності складаються з п’яти частин: церемонія поховання, церемонія третього дня, церемонія сьомого дня, церемонія сорока днів та річниця смерті померлого. Функція мови тут полягає в тому, щоб інформувати читачі:

(9) Ba ghalbi akande az gham va andoh maraseme sevomin va haftomin roze dargozashte

farzande delbandeman ra be etela miresanim.

З серцем, сповненим горя і смутку, ми повинні оголосити про третій та сьомий день своєї смерті

Сторінка 7

753

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

дороге вам потомство.

Хід 6 – Представляючи померлого

Інший крок – введення померлого, який складається з імені, імені та особи людини прізвище. Назва може бути надрукована різними кольорами та шрифтами, що може бути пов’язано із символічними причинами. Для Наприклад, червоний використовується для мучеників, а зелений для імамів:

Хід 7-Похорони:

Цей хід отримує інформацію про місце та дату похорону:

(10) Be hamin monasebat majles tarhim dar roze seshanbe …… .az saat ……… .vaghe dar Esfahan

khayaban masjedsyeid …… .bargozar migardad, jahat gherate fatehe va sarfe nahar.

Поряд з цим, на вулиці Ісфахана Масшедсейєда влаштовується збір ………. Від ………. Для читання Fatehe і обідати.

Хід 8 – Запрошення :

Ця частина є загальним запрошенням на похорон і містить компліменти та жести, характерні для іранця культури в спробі створити позитивний ефект:

(11) Хозоре шома сарваране герамі майе арамеше рое азізе аздаст рафте ва сепас базман деган хахад бод.

Ваше відвідування може отримати мир для померлого духа, і вижилі будуть вдячні за це.

Хід 9- Список імен

Цей список містить імена сім’ї, родичів (племені) померлої особи, установ та організацій пов’язані з померлою особою. Більшість сімей люблять демонструвати свій соціальний статус, згадуючи звання деяких з них їхні родичі та посади, які вони могли б обіймати:

 1. Результати та обговорення

Це дослідження має як кількісний, так і якісний характер; жанрова організація даних дала це якісні ознаки, тоді як частота підрахунків кожного руху в пошуках соціальних закономірностей надавала йому кількісних дотик. Таблиці 2 і 3 ілюструють, що частота кожного руху була 100, за винятком ходів 2, 4, 8 і 9. Пункт 2 стосується використання фотографії померлого. Ця фотографія може допомогти читачам встановити особу загиблого. Однак 5% ПО не використовували фотографії чи порожні кріплення. Переміщення 8 показує, що запрошень було мало значення для 87% людей. Щодо переїзду9, 35% не зазначили соціального стану людини, яка мала помер. В цілому ПО в іранському суспільстві відзначались глибоко релігійним тоном; всі ПО були розпочато з релігійної заяви, будь то арабською мовою з перекладів Корану чи перської мови, або навіть використанням Шиїтські лідери.

Таблиця 2 Частота кожного ходу

___________________________________________________________________________________________

Хід                                                                                        Частота

___________________________________________________________________________________________

Хід 1                                                                                     100

Хід 2                                                                                     95

Хід 3                                                                                     100

Хід 4                                                                                     83

Хід 5                                                                                     100

Хід 6                                                                                     100

Хід 7                                                                                     100

Хід 8                                                                                     87

Хід 9                                                                                     65

Сторінка 8

754

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

Ми також перевірили частоти кожного з етапів. Таблиця 3 містить висновки з цього приводу. 23 % ПО починалися з віршів з Корану, 52% – з перекладів на вірші з Корану чи релігійних висловлювань та Персидські і 25% з іменем шиїтських лідерів. Цей розподіл показує панівну соціальну та ідеологічну закономірності в суспільстві. 61% ПО з використанням фотографій, лише 1% були жінками. З іншого боку, цілих 34% від крок 2 крок 2 були жінки. У ході 3 більшість ПО містили вірші (близько 65%), що могло бути пов’язано з цим соціокультурні особливості іранського суспільства, в якому література відіграє важливу роль. Іншим моментом було використання хадисів (цитати нашого пророка та імамів). 15% оголошень відображали зв’язок між мовою і релігія. Згідно з кроком 4, більшість людей воліли описувати померлого побічно через порожні вірші; психологічно деякі можуть вважати, що непряма похвала може бути ефективнішою. Крок 6, крок 1 вказує, що більшість люди люблять друкувати імена своїх померлих померлих, використовуючи різні кольори та розміри шрифтів; червоного було найбільше часто кольори у ПО, мабуть, пов’язані з мучеництвом. Щодо ходу 9, 53% ПО заявили належність померлого до певних племен чи груп.

Таблиця 3 Ходи та кроки в ФA

________________________________________________________

Хід                                                         Частота

________________________________________________________

Тип ходу 1 : відкриття

Крок 1. Куранські вірші                  23

Крок 2. Перська заява                     52

Крок 3. Іменем шиаїтські святі

лідери                                                   25

Тип ходу 2: подача бетону опис

Крок 1. Фотографія померлий       61

Крок 2. для дам порожній кадр

або з квітами представлені                             32

Тип ходу 3: Опис горя

Крок1.використовувати вірш         64

Крок 2.використовуйте

вірш Корану                                       21

Крок 3.використовуйте

цитати                                                  15

Тип ходу 4: опишіть померлого прямо чи опосередковано

Крок 1. непрямий опис у вірші      45

Крок 2. непрямий опис

порожній вірш                                    65

Крок 3. опишіть померлого

безпосередньо вірш                          29

Крок 4. опишіть померлого

прямо пустий вірш                           37

Крок 5. опишіть померлого

безпосередньо письмо                      13

Тип ходу 5 Інформування та звітування

Крок 1. третій день і сьомий

день після смерті                                              40

Крок 2. Сорок днів після смерті    50

Крок 3 Ступінний рік після смерті              10

Тип ходу 6 представляє померлого

Крок 1. зі зміною розміру

і різні кольори                                    88

Крок 2. ім’я загиблого

з іменем-супутником                        35

Крок 3 із конкретною функцією    25

Тип ходу 7 Похоронна організація

Крок 1.місце                                       100

Крок 2.час                                           100

Тип ходу 8 Запрошення

Крок 1. ритуал або

головне речення                                87

Тип ходу 9 список імен

Крок 1. список членів сім’ї                             100

Крок 2. пов’язані люди з їх

титулами                                             71

Крок 3.сімʼя                                        53

Крок 4. установи, офіси тощо         34

______________________________________________________________

Сторінка 9

755

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

 1. Висновок

На основі отриманих доказів ми вважаємо, що ПО не обмежуються лише оголошенням чиїсь інформації смерть. Вони відображають ідеї та судження людей залежно від таких факторів, як економічний стан, релігійні переконання, звичаї тощо. Отже, структура та характер ЗП повністю залежать від соціального статусу померлого. жанрова структура ПО стверджує, що всі ПО мають майже однакову структурну організацію. Більше того, вони відображають соціальна та ідеологічна атмосфера, яка керує суспільством. Це можна використовувати як систематичні докази пануючі цінності, що плекаються в різних місцях.

Вплив культурного походження та сучасних соціально-політичних норм відбиваються на лінгвістичній та родова структура ПО. Як було виявлено у дослідженні, основні соціальні функції ПО засновані на спільній культурній діяльності норми та соціальні цінності, підкреслюючи взаємодію між соціальними та мовними елементами, які можна узагальнити наступним чином:

 1. Судження народів дуже важливі при підготовці ПО. Це базується на високій частоті ходів 6 і 9 які безпосередньо пов’язані із судженнями людей.
 2. ПО слугували насамперед соціальним цілям. Насправді панегірики служать засобом для відображення соціального статусу.
 3. Ступінь лінгвістичної деталізації у ПО безпосередньо пов’язана із соціальною роллю, статусом та багатством померлого.

Відповідно, ПО соціально значущих членів громади довші і мають більший ступінь лінгвістичне опрацювання, ніж шляхетське.

 1. Надмірна сентименталізація смерті може відобразитися на значній кількості семантичних прийомів (поетичний метафори, метонімії та гіперболи), що використовуються для святкування чеснот померлої людини від особистого, соціального або релігійної точки зору.
Сторінка 10

756

Алі Реза Джаліліфар та ін. / Procedia – Соціальні та поведінкові науки 98 (2014) 747 – 756

 1. Хоча релігійні вірування загалом були підпорядковані суто соціальним проблемам, ісламська віра відігравала важливу роль визначну роль у ПО. Це можна розглядати з двох точок зору: по-перше, релігія дала основу для більшості метафорична мова, що відображається в повідомленнях про похорони; по-друге, ПО тих, хто присвятив своє життя релігія (наприклад, мученики та священнослужителі) представляє значний ступінь лінгвістичної деталізації.
 2. Автор ПО емоційно маніпулює своєю аудиторією за допомогою надзвичайно емоційної та гіперболічної мови зазвичай перебільшує горе і чесноти померлого – іноді шляхом навмисної брехні – у спробі робіть компліменти померлому і, тим самим, задовольняйте своїх або тих, хто вижив. Смерть – неминуча частина життя, і, природно, боротися з нею непросто. При спробі інформувати люди, які втратили кохану людину, ми робимо все можливе, щоб маніпулювати різними мовними засобами, щоб висловити свою прикрость і намалювати прийнятну – а часто і рази – перебільшену картину померлого, намагаючись отримати співчуття і повага інших. Згідно з Гросом (1985), смерть залишається одним із найбільших табу в сучасному суспільстві, що певним чином говорить про все табу.

Список літератури

Абрантес, А. М. (2005): Евфемізм і співпраця в дискурсі. В Е. Грілло (Ед), Влада без панування: Діалогізм та розширення можливостей спілкування (с. 85-103). Амстердам: Джон Бенджамін.

Аль-Алі, Міннесота (2005). Повідомлення про жанри солідарності, пропаганди та гордості за повідомлення про смерть в іорданських газетах. Дискурс і суспільство , 16, 5-31.

Аллан, К., і Буррідж, К. (1991): Евфемізм і дисфемізм : мова, що використовується як щит і зброя . Нуева Йорк, Оксфорд: Преса Оксфордського університету.

Аскілдсон, Л. (2007). Дискурс та загальні особливості некрологів армії США: Міні-корпусний аналіз сучасні військові повідомлення про смерть. Мова, значення та суспільство , 1, 108-121.

Бхатія, В. (1993). Аналіз жанру: використання мови в професійних умовах . Лондон: Лонгмен.

Бонсу, СК (2002). Реклама смерті та особистості через некрологи в Гані. Досягнення в споживчих дослідженнях, 20, 510.

Бонсу, СК (2007). Презентація мертвих рабів у повсякденному житті: некрологи та управління враженнями. Символічна взаємодія , 30,199-219.

Корона, .MI (2006): Вихід із шафи на «шість футів» під: Текстові мовчання та соціальна конструкція

сімейний етап у жанрах некрологів. Revista Alicantina de EstudiosIngleses, 19, 67-82.

Креспо, ІП (2005): Евфемістичні стратегії ввічливості та проблеми. Pragmalingüística, 13, 77-86.

Грис, HP (1975): Логіка та розмова. У П. Коул та Дж. Л. Морган (ред.), Синтаксис та

семантика: Мовленнєві акти ( с. 41-58). Нью-Йорк: Академічна преса ,.

Гросс, Джон (1985): Намисли смертності. У DJ Enright (Ed). Ярмарок слова: використання евфемізму (203-

219). Оксфорд: Преса Оксфордського університету.

Фернандес, ЄС (2006). Мова смерті: евфемізм та концептуальна метафоризація у вікторіанській мові

некрологи. Журнал мовознавства SKY, 19, 101-130.

Халлідей, MAK (1985): Мова, контекст і текст: Аспекти мови в соціально-семіотичній перспективі .

Оксфорд: Преса Оксфордського університету.

Jugg, J. (1999): Від причини до регулювання: 1760-1850. У PC Jupp & C. Gittings (Eds)., Death in England (pp. 202-

229). Манчестер: Преса Манчестерського університету.

Лакофф, Г. (1993): Сучасна теорія метафори. В А. Ортоні (ред.) Метафора та думка (202-

251). Кембридж: Cambridge University Press. Марін Аррезе, СІ (1996): Померти, спати. Контрастивне дослідження метафор про смерть та смерть англійською та

Іспанська. Мовні науки 18 (1-2), 37-52.

Moses, R., & Marelli, G. (2004). Некрологи та дискурсивна конструкція смерті та життя. Техаський лінгвістичний форум

47, 123-130

Оксфордський словник англійської мови (1992) 2-е вид. на компакт-диску. Оксфорд: Преса Оксфордського університету.

Роусон, Х. (1995): Словник евфемізму та інші думки . Нью-Йорк: Random House.

Секстон, Джеймс (1997): Семантика смерті та смерті: метафора та смертність. Огляд загальної семантики

54 (3), 333-345.

Суельс, Дж. М. (1990). Жанровий аналіз: англійська мова в академічних та дослідницьких умовах . Кембридж: Кембриджський університет

Уотсон, Г. (2008). Як написати некролог за чотири кроки . Отримано 30/4/2010 з [http://www.enzinearticles.com].