ISSN 2312-5160

online ISSN 2786-4502

IN ENGLISH
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ - УКРАЇНСЬКОЮ

Visit our Facebook-page

Visit our Facebook-page

Indexed in

Index Copernicus
Google Scolar
Maksymovych Scientific Library
Vernadsky National Library of Ukraine

Загальні вимоги

Обсяг публікації та форматування

Повний обсяг статті, включно із анотаціями двома мовами (англійською, українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 2550 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації.

Обсяг рецензії на книгу має становити 5-10 тис. знаків.

Рукопис необхідно подавати у форматі, що є сумісний із Microsoft Word (можливі розширення файлів: rtf., doc., docx.). Розмір сторінки А4; книжкова орієнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; інтервал між рядками 1,5.

Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти.

Файли необхідно називати латинською абеткою за прізвищем автора статті (якщо авторів кілька – то за прізвищами перших трьох авторів). У випадку кількох ілюстрацій до статті – потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Rizun1.

Титульна сторінка

Перед основним текстом статті потрібно вказати двома мовами (українською та англійською) такі дані:

– індекс УДК (тільки для статей українських авторів);

– прізвище, ім’я та по-батькові автора / авторів, місце і адресу роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон і електронну пошту автора;

– назву статті;

– резюме (детальні вимоги – див. нижче);

– 4-5 ключових слів.